r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 december 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P4B001
organisatie EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

15.00 - 18.30 uur

16.30 uur

*** Elektronische stemming ***

  • 6. 
    Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 - C9-0010/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA - PE642.995v02-00

Bevoegd:

 

INTA -

André Rougé (ID)

PR - PE642.904v02-00

AM - PE643.212v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

  • 7. 
    Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

DEVE/9/01196

*** 2019/0173(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernhard Zimniok (ID)

PA - PE644.723v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Nuno Melo (PPE)

PR - PE643.145v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

17.00 - 18.30 uur

  • 8. 
    Huidige en toekomstige uitdagingen inzake humanitaire hulp van de EU

DEVE/9/01895

 Gedachtewisseling met Janez Lenarčič, kandidaat-commissaris voor Crisisbeheersing

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven