r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Droogte in Europa: de lidstaten bereiken een akkoord over door de Commissie voorgestelde steunmaatregelen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 28 augustus 2019.

De lidstaten hebben vandaag ingestemd met een reeks door de Commissie voorgestelde steunmaatregelen om landbouwers te helpen die wegens de ongunstige weersomstandigheden met financiële moeilijkheden kampen en om de beschikbaarheid van diervoeder te verbeteren.https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “Sinds het begin van de extreme weersomstandigheden volgen wij de situatie op de voet en staan we paraat om onze landbouwers te ondersteunen. De Commissie staat in nauw contact met alle lidstaten en we hebben waar nodig snel gereageerd. Deze maatregelen hebben als doel Europese landbouwers financiële ademruimte te bieden en hen te behoeden voor een tekort aan voeder voor hun vee.”

De maatregelen waarover de lidstaten vandaag overeenstemming hebben bereikt in een commissievergadering, voorzien onder meer in de mogelijkheid om hogere voorschotten te betalen en in verscheidene uitzonderlijke afwijkingen van de vergroeningsregels, om landbouwers te helpen hun dieren van voldoende voeder te voorzien. Getroffen landbouwers kunnen een hoger percentage ontvangen van de betalingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om hun cashflow te verbeteren. Zij kunnen:

  • tot 70 % van hun rechtstreekse betalingen ontvangen vanaf midden oktober;
  • en tot 85 % van de betalingen voor plattelandsontwikkeling ontvangen zodra het maatregelenpakket begin september formeel wordt aangenomen.

Het zal ook mogelijk zijn van bepaalde vergroeningsregels af te wijken om de beschikbaarheid van diervoeder te vergroten. Zo wordt het mogelijk om:

  • braakliggend land als een afzonderlijk gewas te beschouwen, of als ecologisch aandachtsgebied, ook al is er op dat land gegraasd of geoogst;
  • “vanggewassen” in te zaaien als “zuivere teelt” (en niet als mengsel van gewassen zoals momenteel wordt voorgeschreven) indien ze bestemd zijn voor begrazing of voederproductie;
  • de minimale periode van acht weken voor vanggewassen in te korten, zodat akkerbouwers hun wintergewassen tijdig na hun vanggewassen kunnen inzaaien.

Volgende stappen

Na het besluit van vandaag wordt dit maatregelenpakket naar verwachting begin september formeel aangenomen.

De Commissie zal in verband met de impact van de droogten in nauw contact blijven staan met alle lidstaten.

Meer informatie

Droogte in Europa: de Commissie biedt Europese landbouwers aanvullende steun

Monitoring Agricultural ResourceS (MARS) Bulletins

IP/19/5471

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven