r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stap naar beter toezicht op ECB

woensdag 28 augustus 2019, 11:30
Europese Rekenkamer
Bron: wikipedia/de:Euseson

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) gaat alle informatie over toezicht op grote banken beschikbaar stellen aan de Europese Rekenkamer, zodat die de bank in Frankfurt beter kan controleren. Beide instellingen hebben daar afspraken over gemaakt. Een daarvan is dat vertrouwelijk en marktgevoelig materiaal, zoals specifieke gegevens over banken, wordt beschermd.

De rekenkamer sloeg in januari alarm over de terughoudendheid van de ECB bij het vrijgeven van documenten. Daardoor kon zij haar werk niet goed kan doen, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico’s. In een brandbrief aan het Europees Parlement vroegen de controleurs de regels desnoods zo aan te passen dat ze toegang krijgen tot elk document dat zij nodig achten.

Beide partijen hebben nu overeenstemming bereikt over het delen van informatie, zodat de rekenkamer de toezichtsfunctie van de ECB volledig kan controleren. Dat zal "de soepele en constructieve samenwerking tussen onze instituties bevorderen en het auditwerk vergemakkelijken", aldus rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne. De afspraken worden op 9 oktober ceremonieel ondertekend in Luxemburg.

De ECB is sinds vijf jaar verantwoordelijk voor het toezicht op 114 grote banken in de lidstaten van de eurozone. De controle op deze toezichtsrol ligt bij de Europese Rekenkamer. Die wees er in januari op dat de ECB onder meer had geweigerd documenten voor een rapport over de crisisbeheersingsrol van de bank af te staan terwijl dat volgens de rekenkamer wel noodzakelijk was.

Terug naar boven