r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stop Nederlandse steun aan vernietigen Amazonewoud

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL), gepubliceerd op zaterdag 24 augustus 2019.
Logo GroenLinks

Relatief onopgemerkt bouwen Nederlandse bedrijven als Boskalis, Damen en Arcadis mee aan de ‘Centro-Norte Corredor’: de aanleg van asfaltwegen en spoorlijnen dwars door honderden kilometers Amazonewoud. Met als gevolg enorme schade voor de lokale bevolking en de natuur. De Nederlandse regering werkt hier aan mee, doordat de ambassade in Brazilië deze bedrijven actief ondersteunt. Die steun moet onmiddellijk stoppen, bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Isabelle Diks.

Het gaat iedereen aan dat tussen 2012 en 2016 de ontbossing van de Amazone met 75 procent is toegenomen. Een schrikbarende 7.989 km2 per jaar, ofwel 1,6 miljoen voetbalvelden. Het regenwoud, ook wel de longen van de aarde genoemd, wordt vernietigd om soja te verbouwen. Een deel daarvan wordt gebruikt als voer voor Nederlandse varkens in Brabantse megastallen. Voor die soja-industrie wil Brazilië snel nieuwe vaarwegen, spoorlijnen, havens en geasfalteerde wegen aanleggen. Een megaproject van vijf miljard euro.

Nederlandse bedrijven zoals Boskalis, Damen en Arcadis worden door de Nederlandse ambassade ondersteund om hun expertise van infrastructuur en water in Brazilië aan de man te brengen. Met succes. Deze bedrijven hebben momenteel voor honderden miljoenen euro's aan orders uitstaan en al verschillende projecten gerealiseerd.

Maar onderzoek door Investico laat zien dat deze projecten schendingen van mensenrechten, ontbossing, corruptie, gewapend conflict, landroof en geweld in de hand werken. Het vuile werk voor deze projecten wordt door ingehuurde Braziliaanse bedrijven gedaan, zodat Nederlandse handen schoon blijven. Uit documenten die door Investico bij de ambassade zijn opgevraagd blijkt dat bij het ministerie volledig duidelijk is welke risico’s de aanleg van de sojacorridor heeft. En toch baren niet deze gevolgen het ministerie zorgen, maar het risico op reputatieschade voor Nederland.

Naar de buitenwereld toe meldt het ministerie dat bij alles wat Nederland onderneemt ten aanzien van de sojacorridor het belang van duurzaamheid en het respecteren van ecosystemen als aspect wordt meegenomen. Zo zou de aanleg ‘zelfs goed zijn voor het milieu’, omdat het straks minder tijd kost om soja te vervoeren, en er dus minder fossiele brandstof wordt verbruikt. Dat is ver van de waarheid, toont Investico aan.

Het kabinet stelt in haar regeerakkoord dat "we van oudsher weten dat welvaart, welzijn en veiligheid voor iedereen in ons land sterk samenhangen met wat er om ons heen gebeurt in de wereld. We verdienen een groot deel van ons inkomen in het buitenland (...). Ook helpen we Nederlandse innovatieve oplossingen en bedrijven de weg naar de wereld te vinden". De Centro-Norte Corredor laat zien hoe Nederland aan de ene kant zegt lokale volkeren en duurzaamheid te steunen, maar aan de andere kant met bulldozers het leefgebied van deze mensen vernietigt. Een akelig voorbeeld van beleidsincoherentie en -inconsistentie.

Het is onaanvaardbaar dat de Nederlandse ambassade innig samenwerkt met bedrijven die om hun economische doelen te bereiken gebruik van geweld, corruptie, landroof en gewapend conflict niet schuwen.

Laat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer alleen een mooi verhaaltje met infographics op een website zijn, maar daadwerkelijk koersbepalend in ons handelsbeleid. Te beginnen met het stopzetten van alle economische of diplomatieke steun aan bedrijven die het regenwoud vernietigen.

Daarom vraag ik minister Kaag om actief op te komen voor een nieuw internationaal en bindend verdrag voor mensenrechten en multinationale ondernemingen. En minister Blok om de steun van de ambassade aan bedrijven die regenwoud vernietigen een stop toe te roepen.

Isabelle Diks

GroenLinks-Tweede Kamerlid

  • GroenLinks is een petitie gestart die Nederland en de EU oproept op het Mercosur-handelsverdrag met landen in Zuid-Amerika niet te tekenen, zolang er geen garantie is dat het verdrag effectief bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing. Teken de petitie hier.

Terug naar boven