r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Merkel: 'Europese eenwording is niet compleet zonder Balkanlanden'

dinsdag 20 augustus 2019, 11:00
Angela Merkel op Europese Raad 15/12/2016
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Duitse Bondskanselier Angela Merkel brak deze week tijdens een toespraak in Hongarije een lans voor de toetreding van landen uit de westelijke Balkan tot de EU. "Als je de zaken geostrategisch en cultureel bekijkt, zal er alleen van een verenigd Europa sprake zijn als de Balkanlanden er onderdeel van zijn," zo sprak zij. Hiermee herbevestigde de Bondskanselier de Duitse positie in deze discussie, die gericht is op snelle toetreding van deze staten in Oost-Europa. Zij staat hiermee tegenover landen als Nederland en Frankrijk, die meerdere keren te kennen hebben gegeven geen voorstander te zijn van snelle toetreding.

Momenteel voert de EU toetredingsonderhandelingen met zes staten op de Balkan, te weten Servië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië (kandidaat-lidstaten), Kosovo en Bosnië-Herzegovina (potentiële kandidaat-lidstaten). Deze onderhandelingen verlopen om uiteenlopende redenen moeizaam. De Balkanlanden moeten voldoen aan de Criteria van Kopenhagen voor toetreding daadwerkelijk in beeld komt. Volgens voortgangsrapporten van de Europese Commissie in 2019 voldoen de zes landen daar echter nog niet aan.

Merkel deed haar oproep op een symbolische plek op een symbolisch moment. Haar rede was namelijk ter gelegenheid van de dertigjarige herdenking van de Pan-Europese Picknick op 19 augustus 1989 op de grens tussen Oostenrijk en Hongarije. Dit was een vredesdemonstratie tegen het IJzeren Gordijn. Die demonstratie was een belangrijke stap in de eenwording tussen Oost- en West-Europa.

Bron: Politico

Terug naar boven