r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides naar aanleiding van de internationale dag van de humanitaire hulp 2019

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 19 augustus 2019.

Dit is een belangrijk jaar voor het internationaal humanitair recht, omdat in 2019 wordt stilgestaan bij het zeventigjarig bestaan van de Verdragen van Genève. Terwijl humanitaire hulpverleners steeds grotere risico's lopen, eert de Europese Unie de inzet van al degenen die hun leven wagen om wereldwijd humanitaire hulp te verlenen. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de ondubbelzinnige naleving van het internationaal recht, de veiligheid en beveiliging van humanitaire hulpverleners en hun onbelemmerde toegang tot mensen in nood.

Ter gelegenheid van de internationale dag van de humanitaire hulp 2019 hebben de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en de commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides de volgende verklaring afgelegd:

“De schending van het internationale recht blijft een van de meest cruciale uitdagingen bij het beschermen van burgers en humanitaire en medische hulpverleners.

Geweld tegen humanitaire hulpverleners treft burgers en verhindert dat miljoenen mensen levensreddende bijstand krijgen. Het redden van mensenlevens zou geen mensenlevens mogen kosten.

In 2018 zijn ongeveer 400 humanitaire hulpverleners slachtoffer geworden van grote aanslagen: het op een-na-grootste aantal ooit. Meer dan een derde van hen werd gedood en een derde werd ontvoerd. De internationale dag van de humanitaire hulp is een gelegenheid om deze toegewijde humanitaire hulpverleners te eren en voor hun veiligheid en beveiliging te pleiten.

De beginselen waarop humanitaire hulp is gebaseerd zijn menselijkheid, onafhankelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid. Op basis van deze beginselen moeten hulpverleners worden beschermd en moeten zij vrij kunnen werken.

De EU en haar lidstaten zijn wereldleider op het gebied van humanitaire hulp. Het bevorderen van principiële humanitaire hulp en eerbiediging van het internationaal humanitair recht blijft de kern van onze internationale betrokkenheid.”

Achtergrond

In conflictgebieden sterven bij gerichte of willekeurige aanslagen regelmatig burgers, of ze raken gewond. Meer dan 70 miljoen mensen zijn gedwongen ontheemd door conflicten, geweld en schendingen van de mensenrechten. Er zijn meer dan 200 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp.

De EU draagt bij aan de eerbiediging en naleving van het internationaal humanitair recht wereldwijd door middel van voorlichting en politieke maatregelen zoals dialogen, verklaringen en initiatieven, en door geld ter beschikking te stellen aan partnerorganisaties om de toegang tot humanitaire hulp te verzekeren.

In 2017 heeft de EU meer dan 1,75 miljard euro gemobiliseerd voor humanitaire hulpacties in meer dan 80 landen over de hele wereld.

Meer informatie

Factsheet over internationaal humanitair recht

STATEMENT/19/5211

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven