r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-Western Balkans Ministerial Forum on Justice and Home Affairs, Skopje

De klok van het oude treinstation in Skopje, Macedonië.
datum 18 november 2019 - 19 november 2019
plaats Skopje, Noord-Macedonië
aanwezigen V. (Vĕra) Jourová e.a.
organisatie Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

On 18 and 19 November in Skopje, North Macedonia, the FRA Deputy Director Constantinos Manolopoulos will participate in the EU-Western Balkans Ministerial Forum on Justice and Home Affairs.

The meeting provides an opportunity for ministers and representatives of EU institutions to discuss issues of common concern, to review progress of the countries of the region on their road to Europe, and to exchange views on major developments in the EU.

Topics for discussion at this meeting include the rule of law, prison conditions and use of alternative sanctions, cooperation with EU Agencies, migration and borders, and terrorism. The meeting is being organised under the Finnish Presidency of the Council of the EU.


Inhoud

1.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Dit agentschap verleent de instellingen van de Europese Unie en de lidstaten bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

2.

Fins voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2019 (Fins voorzitterschap)

Van 1 juli tot en met 31 december 2019 vervulde Finland het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Finland volgde hiermee Roemenië op. Finland was voor de tweede keer voorzitter van de Raad; de eerste keer was in juli t/m december 2006.

Finland was onderdeel van het zogenoemde trojka met Roemenië en Kroatië. De prioriteiten van het Fins voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van deze trojka. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

3.

Meer over...

Terug naar boven