r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad van State blokkeert bouwprojecten vanwege Europese milieuregels

donderdag 15 augustus 2019, 10:21
Gebouw van de Raad van State
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State heeft verschillende bouwprojecten afgekeurd. Deze projecten overschrijden de stikstofnormen en zijn daarmee in strijd met Europese natuurbeschermingsregels.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde eind 2018 dat het huidige Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoet aan de Europese habitatrichtlijn, die flora en fauna beschermt. In mei van dit jaar nam de Raad van State deze uitspraak over. Dit heeft gevolgen voor de vergunningverlening voor huidige en toekomstige bouwprojecten.

De Raad van State adviseert de regering en het parlement over wetgeving en bestuur. Daarnaast is het de hoogste algemene bestuursrechter.

Bron: NRC, Volkskrant, NOS

Terug naar boven