r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Geheimen achter de kleurrijke kalender van het Parlement

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 12 augustus 2019.

Rood, blauw, roze en turquoise staan niet voor de verschillende tinten van de regenboog. Wel geven ze de verschillende activiteiten van het Parlement aan.

De kalender van het Parlement heeft kleurcodes om aan te geven waar Parlementsleden mee bezig zijn. Hieronder vindt u een korte gids betreffende de kleuren die de werkzaamheden uitlichten van het nieuwe Parlement voor de komende vijf jaar.

Blauw - Politieke fracties

Tijdens de blauwe weken komen Parlementsleden bij elkaar in hun fracties om te kijken naar wetgeving die in de plenaire vergadering zal verschijnen. De fracties in het Parlement brengen Parlementsleden van verschillende nationale politieke partijen samen en delen dezelfde politieke houding en voorkeuren. Om een ​​fractie te vormen moeten minimaal 25 leden uit ten minste zeven verschillende EU-landen hun krachten bundelen.

Roze - Commissievergaderingen

Tijdens roze weken nemen Parlementsleden deel aan commissievergaderingen. Deze zijn open voor het publiek en kunnen gevolgd worden via livestreaming.

Elk Parlementslid is lid van een of meer parlementaire commissies, die gewijd zijn aan een specifiek gebied van Europees beleid, variërend van buitenlandse zaken tot economische kwesties, gelijkheid, onderwijs en cultuur. Elke commissie heeft vertegenwoordigers uit het hele politieke spectrum.

De commissies bieden een forum voor afgevaardigden uit verschillende fracties om ontwerpwetgeving te bespreken, wijzigingen voor te stellen, voorstellen van de Commissie en de Raad te overwegen en verslagen op te stellen die tijdens de plenaire vergadering moeten worden gepresenteerd.

Rood - Plenaire vergadering

Het werk dat tijdens de blauwe en roze weken wordt gedaan, bereikt een hoogtepunt in de rode weken wanneer de plenaire vergaderingen van het Parlement in Straatsburg en Brussel worden gehouden.

Tijdens plenaire vergaderingen debatteren de Parlementsleden over belangrijke vraagstukken en stemmen ze over kwesties die variëren van handel en migratie tot het milieu. Dat doen zij door wetgeving aan te nemen, te wijzigen en soms te verwerpen.

Turquoise - Werk buiten het Parlement

In turquoise weken werken Parlementsleden buiten het Parlement. Ze kunnen activiteiten houden in hun kiesdistricten of deelnemen aan vergaderingen tussen de delegaties van het Parlement, waaraan alle leden van het Europees Parlement deelnemen, en Parlementsleden uit niet-EU-landen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190712STO56965

Gecreëerd: 12-08-2019 - 08:00


Terug naar boven