r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bosnia and Herzegovina: EU appoints new Special Representative

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 8 augustus 2019.

De Raad heeft vandaag Johann Sattler tot speciale vertegenwoordiger van de EU (SVEU) in Bosnië en Herzegovina benoemd. Hij wordt ook het nieuwe hoofd van de EU-delegatie in Sarajevo.

Sattler vervangt Lars-Gunnar Wigemark, die in 2015 werd benoemd. Hij treedt in functie op 1 september 2019 en is benoemd voor een 1e termijn van 2 jaar.

Zijn mandaat is gebaseerd op de volgende beleidsdoelstellingen van de EU in Bosnië en Herzegovina:

  • verdere vooruitgang boeken bij het stabilisatie- en associatieproces
  • zorgen voor een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, multi-etnisch en verenigd land, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden
  • ervoor zorgen dat het land onherroepelijk op weg is naar het lidmaatschap van de EU, na de bekendmaking van het advies van de Commissie over zijn toetredingsaanvraag op 29 mei 2019

Tijdens zijn vorige carrière, en als huidig ambassadeur van Oostenrijk in Albanië, heeft Johann Sattler altijd veel aandacht gehad voor de Westelijke Balkan.

SVEU's dragen het beleid en de belangen van de EU uit in bepaalde regio's en landen, en vragen aandacht voor kwesties die de EU ernstige zorgen baren of waaraan zij belang hecht. Zij spelen een actieve rol bij het consolideren van hervormingen, stabiliteit en de rechtsstaat. De eerste SVEU's werden benoemd in 1996. Momenteel ondersteunen 8 SVEU's het werk van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het benoemingsbesluit is op 8 augustus 2019 via de schriftelijke procedure genomen.


Delen

Terug naar boven