r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU ter gelegenheid van de Internationale Dag van de inheemse volken in de wereld

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 8 augustus 2019.

Dit jaar vieren we niet alleen de Internationale Dag van de inheemse volken in de wereld, maar ook het Internationale Jaar van de inheemse talen. Daartoe huldigen we de inheemse volken die tot verscheidenheid van talen in de wereld bijdragen.

Taal is de meest directe uiting van cultuur, en geeft elk van ons een gevoel van identiteit en verbondenheid. Van de 7000 talen die wereldwijd worden gesproken, zijn er 5000 inheems, en het grootste deel van de 2680 bedreigde talen is inheems. Dat is een van de rechtstreekse gevolgen van de voortdurende schending van de rechten van inheemse volken op hun traditionele gronden, gebieden, hulpbronnen en op zelfbeschikking, zoals uiteengezet in de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volken. Inheemse volken worden ook onevenredig getroffen door armoede, klimaatverandering en geweld, met inbegrip van gendergeweld. Tegen de achtergrond van deze zorgwekkende realiteit herhaalt de EU dat zij zich krachtig inzet voor de bevordering en ondersteuning van inheemse talen en culturen.

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie bepaalt dat de EU de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal eerbiedigt en discriminatie op grond van taal verbiedt. Daarom wijst de EU op het recht van elk inheems kind om zijn of haar eigen taal te leren en te gebruiken en om zijn of haar cultuur te beleven.

Via haar externe optreden ondersteunt de EU het recht van inheemse volken om hun talen, mondelinge tradities en literatuur nieuw leven in te blazen, te ontwikkelen en aan toekomstige generaties door te geven. Wij promoten meertalig onderwijs op basis van de moedertaal en het revitaliseren van inheemse talen, bijvoorbeeld in Namibië, waar het Europees instrument voor democratie en mensenrechten helpt om bedreigde inheemse talen nieuw leven in te blazen, of in de Chittagong Hill Tracts van Bangladesh, waar we hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een op de moedertaal gebaseerd meertalig onderwijsprogramma in zeven verschillende stamtalen. Dat maakt deel uit van de € 500 miljoen die de EU jaarlijks investeert in onderwijs­programma’s in ongeveer 60 landen wereldwijd.

De EU zal haar werkzaamheden met verschillende partners, internationale organisaties, regeringen en, bovenal, inheemse volken voortzetten om inheemse talen en de grondrechten van deze volken wereldwijd te beschermen.


Terug naar boven