r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie verleent 20 steden financiering voor innovatieve projecten op het gebied van veiligheid, digitalisering, milieu en inclusie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 6 augustus 2019.

Met 82 miljoen EUR uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) zullen 20 stadsprojecten worden gefinancierd. Deze projecten zijn ingediend door steden in het kader van de 4e oproep tot het indienen van voorstellen voor de door de Franse regio Hauts-de-France uitgevoerde stedelijke innovatieve acties.

Met name Piraeus (Griekenland), Tampere (Finland) en Turijn (Italië) zullen subsidies ontvangen voor projecten om openbare ruimten te beschermen en de kwetsbaarheid ervan te verminderen overeenkomstig het actieplan uit 2017 in het kader van de Veiligheidsunie. Met de EU-financiering zullen ook innovatieve oplossingen worden gesteund op het gebied van digitale transitie, verantwoord stedelijk grondgebruik en armoedebestrijding in 17 andere steden.

Volgens Johannes Hahn, commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen, en ook belast met Regionaal Beleid, “zijn de steden zelf het best in staat om oplossingen te ontwikkelen om het leven in stedelijke gebieden te veranderen. Daarom hebben ze rechtstreeks EU-financiering van de Commissie ontvangen om ideeën te testen die van de steden uitgelezen plaatsen zullen maken om te wonen, te werken en te innoveren.”

Volgens Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, “zijn onze openbare ruimten het doelwit geweest van terroristen omdat ze beschouwd worden als zachte en eenvoudige doelen. Dankzij EU-financiering en de uitwisseling van kennis kunnen veilige openbare ruimten worden ontworpen die tegelijkertijd de centra van het openbare leven in onze steden blijven. De subsidies die we vandaag verlenen, zijn een concrete stap voorwaarts in die richting.”

Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie, voegde hieraan toe dat “we met deze oproep tot het indienen van projecten in het kader van de stedelijke innovatieve acties steden en lokale overheden blijven helpen openbare ruimten te beschermen zonder het open karakter ervan te wijzigen. Deze steun maakt deel uit van onze inspanningen een doeltreffende en ware Veiligheidsunie tot stand te brengen, waarbij actoren op alle niveaus worden samengebracht om onze weerbaarheid te versterken.”

De winnende projecten worden hier beschreven en zijn in vier categorieën onderverdeeld:

  • Veilige steden: Piraeus (Griekenland), Tampere (Finland), Turijn (Italië)

Voorbeeld: Piraeus richt een lokale raad voor misdaadpreventie op en zorgt voor één aanspreekpunt voor slachtoffers van misdrijven.

  • Digitale transitie: Gavà (Spanje), Heerlen (Nederland), Lissabon (Portugal), Ravenna (Italië), Rennes (Frankrijk), Växjö (Zweden), Wenen (Oostenrijk)

Voorbeeld: In Lissabon zal het bedrijf VoxPop het voor gebruikers gemakkelijker maken om feedback te geven zodat het stedelijk mobiliteitssysteem kan worden verbeterd.

  • Duurzaam grondgebruik en natuurlijke oplossingen: Baia Mare (Roemenië), Breda (Nederland), Latina (Italië), Prato (Italië), Plymouth (Verenigd Koninkrijk)

Voorbeeld: Het project GreenQuays wil 7 500 m² stedelijk gebied in Breda renatureren en de innovatieve technologie voor de regeneratie van ecosystemen met andere steden in Europa delen.

  • Armoede in steden: Bergamo (Italië), Getafe (Spanje), Milaan (Italië), Seraing (België), Landshut (Duitsland)

Voorbeeld: In Landshut zal het project “Home and Care” voorzien in bijzondere gezondheidszorg en kinderopvang voor eenoudergezinnen.

De 5e en laatste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de stedelijke innovatieve acties zal in september 2019 worden gelanceerd. Het zal de laatste gelegenheid voor steden zijn om financiering voor innovatieve acties op het gebied van cultuur en cultureel erfgoed, circulaire economie, luchtkwaliteit en demografische verandering aan te vragen in het kader van de huidige EU-begroting voor 2014-2020. De winnende steden zullen tijdens het tweede kwartaal van 2020 worden bekendgemaakt.

Achtergrond

De stedelijke innovatieve acties verlenen steden in de EU financiering voor innovatieve projecten. Het programma beschikt over een totaal budget van 372 miljoen euro uit het EFRO. De Commissie werkt samen met de Franse regio Hauts-de-France bij de uitvoering van het programma.

In het kader van drie oproepen sinds december 2015 zijn 55 projecten uit 17 lidstaten geselecteerd. De projecten testen momenteel innovatieve oplossingen in het veld met betrekking tot tal van stedelijke uitdagingen in het kader van alle thematische prioriteiten van de stedelijke agenda voor de EU (onder meer integratie van migranten, huisvesting, luchtkwaliteit, armoede in steden en energietransitie).

In de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 zullen de stedelijke innovatieve acties worden opgenomen in het initiatief Stedelijk Europa, een nieuw instrument dat alle stedelijke instrumenten bundelt in één programma voor samenwerking tussen steden, innovatie en capaciteitsopbouw in het kader van alle thematische prioriteiten van de stedelijke agenda voor de EU. Tegelijkertijd zullen dankzij het nieuwe uniforme rulebook EU-fondsen gemakkelijker kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Fonds voor interne veiligheid) om omvangrijke plannen voor stedelijke ontwikkeling te ontwerpen met maatregelen ter beveiliging van openbare ruimten.

Meer informatie

Aanspreekpunt stedelijk beleid

@EUinmyRegion, @UIA_Initiative

IP/19/4992

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven