r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

17e Europese Gender Summit, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 3 oktober 2019 - 4 oktober 2019
plaats Amsterdam
locatie Leonardo Royal Hotel, Paul van Vlissingenstraat 24, 1096 BK Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Hoe bereiken we meer diversiteit in de wetenschap en genderbalans in innovatie en onderzoek? Deze vraag staat centraal op de tweedaagse Gender Summit in Amsterdam.

De Summit is een platform voor dialoog, waar wetenschappers, beleidsmakers, genderexperts en belanghebbenden van binnen en buiten de wetenschap nieuwe wetenschappelijke inzichten verkennen. De tweedaagse Gender Summit wordt elk jaar georganiseerd op verschillende continenten. Het is voor het eerst dat de Europese Gender Summit in Nederland plaatsvindt.

Aanbevelingen EU

De Summit in Amsterdam wordt georganiseerd door NWO, KNAW, VSNU, Vereniging Hogescholen, LNVH, TNO, VHTO, ECHO, Portia en The Elsevier Foundation en het Ministerie van OCW. Als resultaat zullen aanbevelingen worden opgesteld voor de Europese Commissie en het Europarlement.

Meer informatie en aanmelding.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven