r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 12 november 2019 09:00 - 18:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 11.30 uur en 14.30 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9.00 - 9.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 3. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 - C9-0018/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Behandeling ontwerpverslag

 • 4. 
  Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 - C9-0019/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Behandeling ontwerpverslag

9.30 - 10.30 uur

 • 5. 
  Dreigingsevaluatie van de georganiseerde internetcriminaliteit (Iocta) 2019 van Europol

LIBE/9/01751

 Uiteenzetting door Will van Gemert, plaatsvervangend uitvoerend directeur, Europol

10.30 - 11.00 uur

 • 6. 
  Oprichting van het Fonds voor asiel en migratie

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 - C8-0271/2018

 

Rapporteur:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 7. 
  Oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 - C8-0272/2018

 

Rapporteur:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

11.00 - 11.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 8. 
  Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 - C9-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR - PE642.874v01-00

AM - PE643.008v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

14.30 - 15.30 uur

Gezamenlijke behandeling met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de Subcommissie mensenrechten (DROI)

 • 9. 
  Delegatie van DEVE, LIBE en DROI naar het Global Refugee Forum in Genève (Zwitserland) van 16 t/m 18 december 2019

LIBE/9/01785

 Gedachtewisseling met Daniel Endres, directeur voor het Global Refugee Forum, UNHCR

15.30 - 16.00 uur

 • 10. 
  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming

COM(2019)0560

 • 11. 
  Presentatie door de Commissie

16.00 - 17.00 uur

 • 12. 
  Het recente optreden van de Russische Federatie tegen Litouwse rechters, openbare aanklagers en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen van 13 januari 1991 in Vilnius

LIBE/9/01752

 Gedachtewisseling met Elvinas Jankevičius, minister van Justitie van Litouwen

17.00 - 18.00 uur

 • 13. 
  Briefingdocument van de Europese Rekenkamer "Uitdagingen voor een doeltreffend EU-beleid inzake cyberbeveiliging"

LIBE/9/01753

 Presentatie door Baudilio Tomé Muguruza, rapporterend lid

 • 14. 
  Rondvraag
 • 15. 
  Volgende vergaderingen

 21 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven