r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 november 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 12.30 uur

9.00 - 9.30 uur (met gesloten deuren)

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

9.30 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

 • 9. 
  Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 - C9-0106/2019

 

Rapporteur:

 

Carmen Avram (S&D)

PR - PE641.099v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Olivier Chastel (Renew)

PA - PE640.656v01-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 4 oktober 2019, 12.00 uur

Interinstitutionele onderhandelingen

 • 10. 
  Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 - C8-0270/2018

 

Rapporteur:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde elektronische stemming ***

Hoorzitting

 • 11. 
  Aanpak van de nieuwe uitdagingen van het visserijcontrolesysteem van de Unie

PECH/9/01138

 Hoorzitting

14.30 - 18.30 uur

 • 12. 
  Duurzaam beheer van bestanden die worden gedeeld met Noorwegen en IJsland

PECH/9/01523

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 13. 
  EU-vaartuigen en geelvintonijn

PECH/9/01524

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 14. 
  Economisch jaarverslag 2019 over de vissersvloot van de EU

PECH/9/01775

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 15. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 - C9-0011/2019

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE641.178v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA - PE642.950v01-00

 

BUDG -

José Manuel Fernandes (PPE)

 

 Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 16. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/01450

2019/0090M(NLE)

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE642.938v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Caroline Roose (Verts/ALE)

PA - PE642.937v03-00

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 17. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

PECH/9/00631

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 - C9-0023/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA - PE641.139v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.857v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 18. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

PECH/9/01131

2018/0356M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Pietro Bartolo (S&D)

PA - PE641.153v03-00

Bevoegd:

 

INTA -

Jan Zahradil (ECR)

PR - PE642.858v01-00

Adviezen:

 

AFET -

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PA - PE641.414v01-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

PA - PE641.208v01-00

AM - PE641.386v01-00

 

PECH

   

 Behandeling ontwerpadvies bij de ontwerpresolutie

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 19. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

PECH/9/01497

*** 2019/0210(NLE)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 20. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

PECH/9/01701

*** 2019/0226(NLE) COM(2019)0473

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 21. 
  Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) COM(2019)0472

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 22. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 23. 
  Rondvraag
 • 24. 
  Volgende vergaderingen

 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven