r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 november 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 24 september 2019 PV - PE641.288v01-00

 2-3 oktober 2019 PV - PE641.412v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat

PECH/9/01199

 Presentatie door dr. Hans-Otto Pörtner

 • 5. 
  Het bereiken van de maximale duurzame opbrengst: vangstbeperkingen voor 2020 in de Oostzee

PECH/9/01260

 Gedachtewisseling met de Raad en de Commissie

 • 6. 
  Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

PECH/9/01214

 Gedachtewisseling met Pascal Savouret, uitvoerend directeur, over het werkprogramma 2020

 • 7. 
  Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

PECH/9/00829

2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] - C9-0080/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Nicolás González Casares (S&D)

PA - PE642.908v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven