r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 november 2019 14:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

14.30 - 16.00 uur en 16.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

14.30 - 16.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

Gezamenlijke vergadering AGRI/ENVI/DEVE

 • 3. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Maria Helena Semedo, adjunct-directeur-generaal klimaat en natuurlijke hulpbronnen, naar aanleiding van de Wereldvoedseldag 2019

* * *

16.00 - 18.30 uur

 • 4. 
  Openbare hoorzitting over “The sustainability of European agriculture regarding the potential impact on the market of the Mercosur agreement”

(zie afzonderlijk programma)

 • 5. 
  Rondvraag
 • 6. 
  Volgende vergaderingen

 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 december 2019, 9.00 - 13.00 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven