r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 12 november 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

9.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 17 oktober 2019
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 17 oktober 2019 PV - PE642.914v01-00

 • 5. 
  Presentatie over de Energiegemeenschap en de aan de gang zijnde herziening van het Verdrag tot oprichting van de Energiegemeenschap
 • 6. 
  Gedachtewisseling met Jeremy Godfrey, voorzitter van Berec in 2019, Dan Sjöblom, voorzitter van Berec in 2020, en László Ignéczi, directeur van het Bureau voor ondersteuning van Berec
 • 7. 
  Gedachtewisseling met prof. Jean-Pierre Bourguignon, voorzitter van de Europese Onderzoeksraad (ERC), en prof. Antje Boetius, directeur van het Alfred-Wegener-Institut en begunstigde van een ERC-subsidie voor gevorderden

14.30 - 18.30 uur

 • 8. 
  Presentatie van het jaarlijkse markttoezichtverslag en gedachtewisseling met Alberto Pototschnig, directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 • 9. 
  Verklaring van Christian Zinglersen, voorgedragen als directeur van het ACER, en gedachtewisseling met de leden van ITRE
 • 10. 
  Presentatie van het verslag over het mededingingsbeleid 2018 door de Commissie, met bijzonder aandacht voor de digitale sector, de energiesector en de richtsnoeren voor staatssteun voor energie
 • 11. 
  Rondvraag
 • 12. 
  Volgende vergaderingen

 4-5 december 2019 (Brussel)

* * *

17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 13. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven