r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 november 2019 15:00 - 19:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

15.00 - 19.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

15.00 - 18.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met mevrouw Ilze Juhansone, waarnemend secretaris-generaal van de Europese Commissie, in aanwezigheid van Pietro Russo, verantwoordelijk lid van de Rekenkamer

 • 4. 
  Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

CONT/9/01780

2019/2909(RSP)

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

RE - PE643.071v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Behandeling van het ontwerpbesluit over de afsluiting van de rekeningen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 november 2019, 12.00 uur

 • 5. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

CONT/9/01001

2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] - C9-0051/2019

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Gedachtewisseling met Pedro Silva Pereira, ondervoorzitter van het Europees Parlement verantwoordelijk voor de begroting, Klaus Welle, secretaris-generaal, en Robert Galvin, intern controleur van het Europees Parlement, in aanwezigheid van Pietro Russo, verantwoordelijk lid van de Europese Rekenkamer

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

 28 november 2019, 9.00 - 12.00 uur (Straatsburg)

 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

18.00 - 19.00 uur

Met gesloten deuren

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven