r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 12 november 2019 09:15 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.15 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

9.15 - 12.30 uur

 • 8. 
  Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat NL

CONT/9/01483

 • 9. 
  2019/0813(NLE) 12532/2019 - C9-0126/2019
 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE642.893v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Hoorzitting met Alex BRENNINKMEIJER, door Nederland benoemd kandidaat (hernieuwing mandaat)

 • 10. 
  Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat FR

CONT/9/01465

 • 11. 
  2019/0814(NLE) 12533/2019 - C9-0121/2019
 

Rapporteur:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR - PE642.892v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Hoorzitting met François-Roger CAZALA, door Frankrijk benoemd kandidaat

 • 12. 
  Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat LU

CONT/9/01466

 • 13. 
  2019/0815(NLE) 12534/2019 - C9-0122/2019
 

Rapporteur:

 

Olivier Chastel (Renew)

PR - PE642.947v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Hoorzitting met Joelle ELVINGER, door Luxemburg benoemd kandidaat

 • 14. 
  Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat DE

CONT/9/01481

 • 15. 
  2019/0811(NLE) 12497/2019 - C9-0124/2019
 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE642.948v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Hoorzitting met Klaus-Heiner LEHNE, door Duitsland benoemd kandidaat (hernieuwing mandaat)

 • 16. 
  Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat EL

CONT/9/01482

 • 17. 
  2019/0812(NLE) 12531/2019 - C9-0125/2019
 

Rapporteur:

 

Sándor Rónai (S&D)

PR - PE642.936v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Hoorzitting met Nikolaos MILIONIS, door Griekenland benoemd kandidaat (hernieuwing mandaat)

Met gesloten deuren

 • 18. 
  Evaluatie, stemmingen en goedkeuring ontwerpverslagen

* * *

14.30 - 16.00 uur

 • 19. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met Carlos Moedas, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie in aanwezigheid van Mihails Kozlovs, lid van de Rekenkamer

16.00 - 18.30 uur

 • 20. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Kwijting aan andere instellingen

CONT/9/01711

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 Gedachtewisseling met de secretarissen-generaal en directeuren van de volgende andere instellingen en organen, in aanwezigheid van Pietro Russo, lid van de Rekenkamer:

 • 21. 
  Raad en Europese Raad
 • 22. 
  Hof van Justitie
 • 23. 
  Rekenkamer
 • 24. 
  Europees Economisch en Sociaal Comité
 • 25. 
  Comité van de Regio's
 • 26. 
  Europees Ombudsman
 • 27. 
  Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 • 28. 
  Rondvraag
 • 29. 
  Volgende vergaderingen

 18 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

 28 november 2019, 9.00 - 12.00 uur (Straatsburg)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven