r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 11 november 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 16.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4 september 2019 PV - PE641.373v01-00

 25-26 september 2019 PV - PE641.389v01-00

 8 oktober 2019 PV - PE642.965v01-00

 17 oktober 2019 PV - PE642.966v01-00

 • 4. 
  Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

CONT/9/01460

***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 - C8-0214/2018

 

Rapporteur:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 5. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap, in aanwezigheid van Juhan Parts, lid van de Rekenkamer

16.30 - 18.00 uur

 • 6. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling met Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal Beleid in aanwezigheid van Tony Murphy, lid van de Rekenkamer

18.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 7. 
  Coördinatorenvergadering

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven