r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Subcommissie Mensenrechten, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 12 november 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 10.00 uur

 • 7. 
  Mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie op dit gebied - jaarverslag 2018

AFET/9/01369

2019/2125(INI)

 

Rapporteur:

 

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

PR - PE641.241v02-00

AM - PE642.943v01-00

AM - PE642.989v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

FEMM

 Behandeling amendementen

10.00 - 11.00 uur

Met gesloten deuren

 • 8. 
  Follow-up van spoedresoluties
 • 9. 
  Situatie aan de grens tussen de VS en Mexico (juli 2019)
 • 10. 
  Rusland, met name de situatie van milieuactivisten en Oekraïense politieke gevangenen (juli 2019)

11.00 - 12.30 uur

Met gesloten deuren

 • 11. 
  Coördinatorenvergadering

14.30 - 15.30 uur

Zaal József Antáll (JAN) 4Q2

Gezamenlijke vergadering van de commissies LIBE, DEVE en DROI

Gedachtewisseling met Daniel Endres, directeur UNHCR voor het Global Refugee Forum

15.30 - 18.30 uur

 • 12. 
  Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in Libanon

Samen met de Commissie internationale handel en de Commissie ontwikkelingssamenwerking

 • 13. 
  Gedachtewisseling met Denise Auclair, senior adviseur van CIDSE, over de huidige procedures ten aanzien van het bedrijfsleven en de mensenrechten (de vijfde zitting van de intergouvernementele werkgroep voor onbepaalde duur inzake transnationale bedrijven en andere ondernemingen met betrekking tot de mensenrechten, en het achtste jaarlijkse forum over bedrijfsleven en mensenrechten)
 • 14. 
  Rondvraag
 • 15. 
  Volgende vergaderingen

 2 december 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 3 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de instrumenten van de EU op het gebied van mensenrechten en democratie.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken (AFET) en zij wordt ook wel de 'Human Rights Working Group' genoemd.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven