r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Subcommissie Mensenrechten, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 11 november 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 16.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25-26 september 2019 PV - PE641.376v01-00

 8 oktober 2019 PV - PE641.429v01-00

 • 4. 
  Gedachtewisseling met vrouwen die de milieu- en landrechten en de rechten van inheemse volkeren verdedigen in Latijns-Amerika (Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico)

16.30 - 17.45 uur

Samen met de Commissie ontwikkelingssamenwerking

 • 5. 
  Gedachtewisseling over de humanitaire en mensenrechtensituatie in Noordoost-Syrië

17.45 - 18.30 uur

 • 6. 
  Gedachtewisseling met Ali bin Samikh al-Marri, voorzitter van de nationale mensenrechtencommissie van Qatar

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Subcommissie Mensenrechten (DROI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de instrumenten van de EU op het gebied van mensenrechten en democratie.

Het is een subcommissie van de Parlementaire Commissie Buitenlandse zaken (AFET) en zij wordt ook wel de 'Human Rights Working Group' genoemd.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven