r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 november 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

15.00 - 16.00 uur en 16.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

15.00 - 16.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

16.00 - 18.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

Met gesloten deuren

 • 5. 
  Gedachtewisseling met Markus Ederer, ambassadeur van de Europese Unie bij de Russische Federatie

* * *

 • 6. 
  De betrekkingen tussen de EU en de VN en de toekomst van de trans-Atlantische samenwerking: conclusies van de delegatie van AFET, DROI en SEDE naar de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York en naar Washington, DC (VS)

AFET/9/01762

 Verslaggeving aan de commissie

Gezamenlijk debat met de Subcommissie veiligheid en defensie

 • 7. 
  Uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - jaarverslag

AFET/9/01503

2019/2136(INI)

 

Rapporteur:

 

David McAllister (PPE)

PR - PE641.442v02-00

AM - PE643.168v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 8 november 2019, 11.00 uur

 • 8. 
  Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

AFET/9/01458

2019/2135(INI)

 

Rapporteur:

 

Arnaud Danjean (PPE)

PR - PE641.445v02-00

AM - PE643.151v01-00

AM - PE643.150v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

Adviezen:

 

AFCO -

Esteban González Pons (PPE)

PA - PE643.103v01-00

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 8 november 2019, 12.00 uur

* * *

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven