r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitspraak EU-hof verlenging levensduur kerncentrale Doel

maandag 29 juli 2019, 4:30
Beeld vrouwe Justitia

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Hof van Justitie doet uitspraak over het besluit van de Belgische regering om de levensduur van twee kernreactoren in Doel te verlengen. De zaak is door twee Belgische milieuorganisaties aangespannen. Zij willen dat de verlengingswet wordt vernietigd omdat er geen milieueffectrapportage (MER) is gemaakt. De vraag is of daarmee EU-wetgeving is geschonden.

In november oordeelde een belangrijke adviseur van het Hof, advocaat-generaal Juliane Kokott, dat een milieueffectbeoordeling met bijbehorende inspraak volgens de EU-wetten inderdaad is vereist. Maar dat betekent niet dat de reactoren dicht moeten, stelde zij. De fout kan nog worden rechtgezet. Volgens Kokott zouden de reactoren open kunnen blijven om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening zeker te stellen.

De Belgische regering besloot in 2015 de levensduur van de reactoren Doel 1 en 2 nabij Antwerpen met tien jaar te verlengen. Een MER werd niet nodig geacht. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft het EU-hof gevraagd zich over de kwestie uit te spreken.

Vaak maar niet altijd volgen de rechters van het Hof in hun arrest het advies van de advocaat-generaal op. De uitspraak is naar verwachting tussen 10.00 en 11.00 uur bekend.

Terug naar boven