r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 september 2019 14:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE639.881v01-00

 24 juli 2019 PV - PE639.880v01-00

Met gesloten deuren

 • 4. 
  Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

CONT/9/00379

2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] - C8-0359/2018

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR - PE638.757v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Hoorzitting met mevrouw Nina Gregori, uitvoerend directeur EASO

(Commissie LIBE geassocieerd)

* * *

 • 5. 
  Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

CONT/9/00379

2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] - C8-0359/2018

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR - PE638.757v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 14.00 uur

 • 6. 
  Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

CONT/9/00359

2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] - C8-0320/2018

 

Rapporteur:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 14.00 uur

 • 7. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

CONT/9/00544

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Corina Crețu (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 september 2019, 14.00 uur

 • 8. 
  Jaarverslag 2018 van OLAF

CONT/9/01054

 Gedachtewisseling met Ville Itälä, directeur-generaal van OLAF

 • 9. 
  Jaarlijks activiteitenverslag 2018 van het Comité van toezicht van OLAF

CONT/9/01056

 Gedachtewisseling met Jan Mulder, voorzitter van het comité voor toezicht, en leden van het comité voor toezicht

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 25 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

 26 september 2019, 9.00 - 12.30 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven