r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 november 2019 09:00 - 12:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

9.00 - 10.00 uur (coördinatorenvergadering) en 10.00 - 12.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

9.00 - 10.00 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

10.00 - 12.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 30 september-2 oktober 2019 PV - PE642.864v01-00

 14 oktober 2019 PV - PE642.949v01-00

* * *

*** Stemming ***

 • 4. 
  Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

BUDG/9/00455

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 - C9-0106/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Olivier Chastel (Renew)

PA - PE640.656v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Carmen Avram (S&D)

PR - PE641.099v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 5. 
  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - EGF/2019/001 BE/Carrefour - België

BUDG/9/01509

2019/2114(BUD) COM(2019)0442 - C9-0127/2019

 

Rapporteur:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PR - PE641.413v01-00

AM - PE642.946v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

EMPL -

Tomáš Zdechovský (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 12.00 uur

 • 6. 
  Macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

BUDG/9/01224

***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 - C9-0116/2019

 

Voorzitter:

 

Johan Van Overtveldt (ECR)

 

Bevoegd:

 

INTA -

Luisa Regimenti (ID)

PR - PE641.311v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 7. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: John Howarth (S&D)

 • 8. 
  DEC 18/2019, 20/2019, 21/2019, 22/2019, 23/2019
 • 9. 
  Eventuele andere verzoeken tot overschrijving
 • 10. 
  Begroting 2019: Overige afdelingen

Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)

 • 11. 
  EP: C10/2019, C11/2019, C13/2019
 • 12. 
  Europese Rekenkamer: VAB17-T19, lijst van het aantal ambten
 • 13. 
  Eventuele andere verzoeken tot overschrijving
 • 14. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)

 • 15. 
  Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

 • 16. 
  Gebouwenbeleid
 • 17. 
  Gedachtewisseling over EP: Jean Monnethuis in Bazoches
 • 18. 
  Overige ontvangen informatie
 • 19. 
  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland

BUDG/9/01688

2019/2137(BUD) COM(2019)0496 - C9-0144/2019

 

Rapporteur:

 

Eva Kaili (S&D)

PR - PE642.958v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

REGI

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 7 november 2019, 12.00 uur

 • 20. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

BUDG/9/00464

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 - C9-0011/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH -

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE641.178v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 21. 
  Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

BUDG/9/01197

*** 2019/0173(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH -

Nuno Melo (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

------

 • 22. 
  Rondvraag
 • 23. 
  Volgende vergaderingen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven