r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 6 november 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

9.00 - 13.00 uur en 14.30 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

9.00 - 10.00 uur

*** In vergaderzaal PHS 3C050 ***

Gezamenlijk met de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie buitenlandse zaken

 • 1. 
  De EU-faciliteit voor Turkije en de situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije

DEVE/9/01700

 Gedachtewisseling met de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) en de hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) (nog te bevestigen)

10.00 - 12.00 uur

*** In vergaderzaal PHS 4B001 ***

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 30 september 2019 PV - PE642.867v02-00

 8 oktober 2019 PV - PE642.871v01-00

 • 5. 
  Mededelingen van de Commissie

DEVE/9/00619

 Verklaring van de Commissie (onder voorbehoud)

 • 6. 
  Besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie ("LGO-besluit")

DEVE/9/01109

 

Rapporteur:

 

Tomas Tobé (PPE)

PR - PE642.951v01-00

Bevoegd:

 

DEVE

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)

 • 8. 
  Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds

DEVE/9/00468

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 - C9-0010/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PA - PE642.995v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

André Rougé (ID)

PR - PE642.904v02-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 9. 
  Genderactieplan II

DEVE/9/01709

 Gedachtewisseling met de Europese Commissie over het jaarlijks uitvoeringsverslag 2018:

12.00 - 13.00 uur

*** In vergaderzaal ASP 3G3 ***

Gezamenlijk met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

 • 10. 
  25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

DEVE/9/01561

2019/2850(RSP)

 

Bevoegd:

 

FEMM

 

RE - PE642.964v01-00

 Behandeling gezamenlijke ontwerpresolutie

 Gedachtewisseling over het werkbezoek van DEVE/FEMM aan de VN Top over ICPD25 in Nairobi (Kenia)

14.30 - 15.30 uur

*** In vergaderzaal PHS 4B001 ***

*** Elektronische stemming ***

 • 11. 
  De lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

DEVE/9/01339

2019/2832(RSP)

 

Rapporteur:

 

Tomas Tobé (PPE)

RE - PE641.214v01-00

QO - PE641.254v02-00

QO - PE641.253v01-00

AM - PE641.421v01-00

AM - PE641.398v01-00

AM - PE641.422v01-00

Bevoegd:

 

DEVE

   

 Goedkeuring van mondelinge vragen door de Commissie en de Raad en tevens van een ontwerpresolutie

*** Einde elektronische stemming ***

 • 12. 
  Ad-hocdelegatie naar de VN-toppen over klimaatactie en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de dialoog op hoog niveau over ontwikkelingsfinanciering, New York, 23-26 september 2019

DEVE/9/01708

 Verslaggeving aan de commissie door de Voorzitter

15.30 - 17.00 uur

*** In vergaderzaal JAN 2Q2 ***

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken

 • 13. 
  Meest recente ontwikkelingen in Afghanistan

DEVE/9/01704

 Gedachtewisseling met Gunnar Wiegand (uitvoerend directeur EDEO voor Azië en de Pacifische regio) en Pierre Amilhat (Europese Commissie, DG DEVCO, directeur Azië en Midden-Oosten)

 • 14. 
  Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

CJ19/9/01257

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 - C8-0275/2018

 

Rapporteurs:

 

Michael Gahler (PPE)

Charles Goerens (Renew)

Maria Arena (S&D)

Rasa Juknevičienė (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFET, DEVE

   
 • 15. 
  Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3) (zie afzonderlijke agenda)

17.00 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

*** In vergaderzaal PHS 4B001 ***

 • 16. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven