r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 14 oktober 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

15.00 - 16.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Gedachtewisseling met de uitvoerend directeur van het EUIPO
 • 4. 
  Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 - C8-0167/2018

 • 5. 
  Onderzoek corrigendum
 • 6. 
  Uitvoeringshandelingen en -maatregelen (art. 112)

* * *

16.00 - 17.30 uur

Met gesloten deuren

 • 7. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 149)
 • 8. 
  Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)
 • 9. 
  Onderzoek naar potentiële of feitelijke belangenconflicten bij de kandidaat-commissarissen (nog te bevestigen)

* * *

17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 10. 
  Coördinatorenvergadering
 • 11. 
  Rondvraag
 • 12. 
  Volgende vergaderingen

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven