r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 17 oktober 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 25 september 2019
 • 5. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25-26 september 2019 PV - PE641.355v01-00

 • 6. 
  Gedachtewisseling met de Europese Commissie over de voorbereiding van de gedelegeerde handeling voor het opzetten van de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (PCI)
 • 7. 
  Gedachtewisseling met de diensten van de Europese Commissie over de komende Wereldradiocommunicatieconferentie van 2019 (WRC-19)
 • 8. 
  Rondvraag
 • 9. 
  Volgende vergaderingen

 11-12 november 2019 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven