r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 oktober 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P4B001
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

9.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Jaarverslag 2018 over de bescherming van de financiële belangen van de EU

CONT/9/01565

 

Rapporteur:

 

Joachim Kuhs (ID)

 

 Presentatie van het jaarverslag door Günther Oettinger, commissaris belast met Begroting en Personeelszaken

 • 4. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Hoorzitting met commissaris Phil Hogan, belast met Landbouw en Regionale ontwikkeling, in aanwezigheid van Nikolaos Milionis, rapporterend lid van de Europese Rekenkamer

 • 5. 
  Briefingdocument van de Europese Rekenkamer over het leveren van prestaties in het cohesiebeleid

CONT/9/01529

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

 

 Presentatie van de achtergrondnota door Iliana Ivanova, rapporterend lid van de Rekenkamer

 • 6. 
  Speciaal verslag nr. 6/2019 van de Europese Rekenkamer (kwijting 2018): De aanpak van fraude bij EU-cohesie-uitgaven: de beheersautoriteiten moeten de opsporing, reactie en coördinatie versterken

CONT/9/01527

 

Rapporteur:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

 

 Presentatie van het speciaal verslag door Henri Grethen, rapporterend lid van de Rekenkamer

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

 12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven