r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 8 oktober 2019 08:30 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

8.30 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

8.30 - 10.30 uur (met gesloten deuren)

 • 5. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.30 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren

AGRI/9/00734

2019/2764(DEA) C(2019)04625

 

Bevoegd:

 

AGRI*

   

Adviezen:

 

ENVI*

   

 Goedkeuring

Stemming over het bezwaar

*** Einde elektronische stemming ***

 • 7. 
  Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG AGRI, DG COMP en DG TRADE) over de vooruitzichten op lange termijn voor de Europese rundvleessector
 • 8. 
  Rondvraag
 • 9. 
  Volgende vergaderingen

 4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven