r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 oktober 2019 16:30 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

16.30 - 18.30 uur

16.30 - 18.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 - C9-0105/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

PA - PE641.140v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 oktober 2019, 13.00 uur

 • 4. 
  Sluiting van een overeenkomst met de Verenigde Staten van Amerika over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent als bedoeld in Verordening (EG) nr. 617/2009 van 13 juli 2009 houdende opening van een autonoom tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 - C9-0107/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Herbert Dorfmann (PPE)

PA - PE641.220v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Bernd Lange (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 14 oktober 2019, 13.00 uur

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven