r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 12 september 2019 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 5 september 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9.00 - 9.40 uur

 • 3. 
  Tiende verjaardag van het EU-Handvest van de grondrechten

LIBE/9/01184

 Presentatie van het jaarverslag over de toepassing van het EU-Handvest van de grondrechten 2018 door Barbara Nolan, afdelingshoofd, DG JUST, Europese Commissie

 Presentatie van het verslag over de grondrechten door Michael O'Flaherty, directeur van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

9.40 - 11.15 uur

 • 4. 
  Feedback over de vorderingen betreffende de bestrijding van desinformatie en de veiligheidssituatie van 5G-netwerken in de EU

LIBE/9/01185

 Presentatie door Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie

11.15 - 12.00 uur

Gezamenlijk debat met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

 • 5. 
  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Tweede verslag over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de bestrijding van mensenhandel (2018) als vereist op grond van artikel 20 van Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan

COM(2018)0777

Uiteenzetting door de Commissie

12.00 - 12.30 uur

 • 6. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië

LIBE/9/00655

 • 7. 
  2019/0807(CNS) 10334/2019 - C9-0041/2019
 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET

   
 

JURI -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

14.00 - 15.15 uur

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) - Frontex

 • 8. 
  Europese grens- en kustwacht (Frontex)

LIBE/9/01186

 Presentatie van de taken en activiteiten van Frontex door Fabrice Leggeri, uitvoerend directeur van Frontex

 Presentatie van de kwetsbaarheidsbeoordeling - halfjaarlijks verslag 1/2019

15.15 - 16.00 uur

 • 9. 
  Deelname als waarnemer van de Europese Unie aan de Groep van Staten tegen Corruptie (Greco)

LIBE/9/01187

 Uiteenzetting door de Commissie

16.00 - 16.45 uur

 • 10. 
  Verslag van de Commissie over de gezamenlijke evaluatie van de uitvoering van het EU-VS-programma voor het traceren van terrorismefinanciering (TFTP)

LIBE/9/01188

 Presentatie door Laurent Muschel, directeur Veiligheid, DG HOME, Europese Commissie

16.45 - 17.30 uur

 • 11. 
  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Richtsnoeren over de verordening inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie

COM(2019)0250

Uiteenzetting door de Commissie

 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Volgende vergaderingen

 16 september 2019, 19.00 - 20.30 uur (Straatsburg)

 23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

 24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven