r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 oktober 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P5B001
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4 september 2019 PV - PE641.090v01-00

 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 5. 
  Vismachtigingen voor vaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 - C9-0110/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Eventueel

 • 6. 
  Hoe wordt het bestaande Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) gebruikt?

PECH/9/01347

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 7. 
  Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

PECH/9/01216

***I 2018/0210(COD) COM(2018)0390 - C8-0270/2018

 

Rapporteur:

 

Francisco José Millán Mon (PPE)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Gedachtewisseling

 • 8. 
  Gedelegeerde handelingen

PECH/9/00519

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

14.30 - 18.30 uur

 • 9. 
  Toestand van de zeeën

PECH/9/00726

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie over de visbestanden in de Zwarte Zee en de Middellandse Zee, met inbegrip van een voortgangsverslag over de verklaring van Malta "MedFish4Ever"

 • 10. 
  Beheer van herstelgebieden voor visbestanden en beschermde mariene gebieden

PECH/9/01395

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 11. 
  Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gambia en het bijbehorende protocol

PECH/9/00453

*** 2019/0076(NLE) 08974/2019 - C9-0106/2019

 

Rapporteur:

 

Carmen Avram (S&D)

PR - PE641.099v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Olivier Chastel (Renew)

 

 Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven