r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Rekenkamer: Gedragsregels voor EU-personeel kunnen beter

vrijdag 19 juli 2019, 14:08
Europese Rekenkamer
Bron: wikipedia/de:Euseson

LUXEMBURG (ANP) - De regels en procedures voor ethisch gedrag voor EU-personeel zijn voor verbetering vatbaar. Zo zijn de regels in het Europees Parlement over het aannemen van geschenken en uitnodigingen vaag. De procedures om onkostennota’s te checken van ambtenaren bij de Europese Commissie en leden en medewerkers van het Europees Parlement zijn onvoldoende geformaliseerd. Ook ontbreken standaardprocedures voor het opsporen en beoordelen van mogelijke belangenconflicten van europarlementariërs, oordeelt de Europese Rekenkamer in een nieuw rapport.

Bijna de helft van het EU-personeel zegt volgens de controleurs niet of onvoldoende bekend te zijn met het ethische kader van de EU-instellingen. Slechts een minderheid zegt ooit te zijn geïnstrueerd over regels voor bijvoorbeeld het aannemen van cadeaus of reisjes, nevenactiviteiten, intimidatie en klokkenluiden. De meeste personeelsleden schatten hun eigen "ethische intuïtie" hoog in en denken fout gedrag te herkennen. Tegelijkertijd garandeert dit niet dat ze onethisch gedrag ook melden, aldus de rekenkamer.

Terug naar boven