r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 3 september 2019
 • 5. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 2-3 september 2019 PV - PE641.070v01-00

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

ITRE/9/01206

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 - C8-0404/2018

 

Rapporteur:

 

Rasmus Andresen (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 7. 
  Etikettering van banden met betrekking tot hun brandstofefficiëntie en andere essentiële parameters

ITRE/9/01207

***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 - C8-0190/2018

 

Rapporteur:

 

Michał Boni

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 8. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

ITRE/9/00548

2019/2028(BUD) 11734/2019 - C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

PA - PE639.655v01-00

AM - PE641.091v01-00

AB - PE640.624v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 5 september 2019, 12.00 uur

 • 9. 
  De VN-klimaatconferentie van 2019 in Santiago, Chili (COP25)

ITRE/9/01228

 

Rapporteur:

 

Adina-Ioana Vălean (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm (nog te bevestigen)

*** Einde elektronische stemming ***

 • 10. 
  Presentatie van de studie van de beleidsondersteunende afdeling over "How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy" door dr. Julie Pellegrin
 • 11. 
  Presentatie van de STOA-studie over "Galileo Satellite Navigation System: Space applications on earth" door dr. ing. Ulf Bestmann

* * *

14.30 - 17.30 uur

 • 12. 
  Presentatie van de EU-ruimteprogramma's als "facilitators" voor beleid op het mandaatsterrein van ITRE
 • 13. 
  aanvullende informatie in bijlage I
 • 14. 
  Presentatie van het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Wind and solar power for electricity generation"
 • 15. 
  Presentatie door de Commissie van het rapport over de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de programma's voor nucleaire ontmanteling voor Bulgarije, Litouwen en Slowakije
 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 7-8 oktober 2019 (Brussel)

* * *

17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 18. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven