r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 september 2019 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P4B001
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur

9.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

CONT/9/00379

2018/2208(DEC) COM(2018)0521[41] - C8-0359/2018

 

Rapporteur:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

PR - PE638.757v01-00

AM - PE641.112v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 4. 
  Kwijting 2017: Algemene begroting EU - Raad en Europese Raad

CONT/9/00359

2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] - C8-0320/2018

 

Rapporteur:

 

Isabel García Muñoz (S&D)

PR - PE638.755v01-00

AM - PE641.114v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 5. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

CONT/9/00544

2019/2028(BUD) 11734/2019 - C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Corina Crețu (S&D)

PA - PE639.783v02-00

AM - PE641.113v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 6. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Gedachtewisseling met de directoraten-generaal van de Commissie over de voorbehouden in de jaarlijkse activiteitenverslagen van 2018

 • 7. 
  dhr. Jean-Eric Paquet, directeur-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD),
 • 8. 
  dhr. Jerzy Bogdan Plewa, directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling (DG AGRI),
 • 9. 
  dhr. Marc Lemaître, directeur-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO),
 • 10. 
  dhr. Joost Korte, directoreur-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL)
 • 11. 
  mevr. Paraskevi Michou, directeur-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (DG HOME) en
 • 12. 
  dhr. Koen Doens, adjunct-directeur-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DG DEVCO).

14.30 - 16.00 uur

 • 13. 
  Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - Europese Commissie

CONT/9/01354

 Gedachtewisseling met dhr. Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, en presentatie van het verslag over de follow-up van de kwijting voor het begrotingsjaar 2017 (artikel 261, lid 1, van het Financieel Reglement) (COM(2019)334 final)

 • 14. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

 

Bevoegd:

 

CONT

   

 Gedachtewisseling met dhr. Günther Oettinger, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, en presentatie van de volgende documenten:

 • 15. 
  het jaarlijks beheers- en prestatieverslag over de EU-begroting 2018 (COM(2019)299 final);
 • 16. 
  het jaarverslag aan de kwijtingsautoriteit over de in 2018 uitgevoerde interne controles (artikel 118, lid 4, van het Financieel Reglement (COM(2019)350 final)

in aanwezigheid van dhr. Manfred Kraff, directeur-generaal van de Dienst interne audit (IAS) van de Europese Commissie

16.00 - 17.30 uur

 • 17. 
  Kwijting 2017: Algemene begroting van de EU - Europees Parlement

CONT/9/01353

 Gedachtewisseling met dhr. Klaus Welle, secretaris-generaal van het Europees Parlement, over de follow-up van de kwijting voor 2017

 • 18. 
  Rondvraag
 • 19. 
  Volgende vergaderingen

 8 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

 17 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven