r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Top EU-Canada: de op regels gebaseerde internationale orde versterken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 18 juli 2019.

Op de 17e top tussen de Europese Unie en Canada, die vandaag in Montréal is gehouden, hebben de EU en Canada opnieuw hun vaste wil onderstreept om mondiale problemen gezamenlijk aan te pakken op een wijze die de op regels gebaseerde internationale orde versterkt, de burgers ten goede komt en de planeet beschermt door resultaten te boeken in de strijd tegen de klimaatverandering en de verbintenissen die ten aanzien van de oceanen zijn aangegaan. De leiders toonden zich vastbesloten om te komen tot snelle en gecoördineerde actie om de problemen waarmee het multilaterale handelsstelsel kampt, aan te pakken.

“De EU en Canada geloven dat mondiale problemen om mondiale oplossingen vragen. Vandaag komen wij samen met een duidelijke boodschap dat internationale samenwerking goed is voor iedereen”, aldus Europees commissaris voor Handel, Cecilia Malmström. “Dit komt nergens duidelijker tot uiting dan in onze handelsbetrekkingen. Nagenoeg twee jaar na haar inwerkingtreding is de CETA het duidelijke bewijs dat vrije handel wederzijdse voordelen biedt. De uitvoer van beide kanten neemt toe en onze bedrijven en burgers plukken daar al de vruchten van.”

De Europese Unie werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, met de deelname van commissaris voor Handel, Cecilia Malmström. Canada werd vertegenwoordigd door premier Justin Trudeau.

De Europese Unie en Canada zijn een gezamenlijke verklaring over de top overeengekomen.

Drie jaar na de ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) en de strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) beklemtoonden de EU en Canada de vorderingen die sindsdien zijn gemaakt.

Dankzij de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada, die sinds september 2017 voorlopig wordt toegepast, worden de handelsbetrekkingen tussen de EU en Canada steeds sterker. De EU-uitvoer naar Canada is in 2018 in totaal met 15% gestegen vergeleken met het gemiddelde van de drie voorbije jaren, waardoor de positieve handelsbalans van de EU nog meer werd versterkt. De uitvoer is het sterkst gegroeid voor industriële producten, zoals verbrandingsmotoren (meer dan 100%), locomotieven en onderdelen voor trams (+ 87%), meubels (+ 21%) en parfums en cosmetica (+ 14%). Dezelfde tendensen kunnen worden vastgesteld voor diverse landbouwproducten, zoals citrusvruchten (+ 78%), kaas (+ 33%), deegwaren (+ 16%), wijn (+ 10%) en chocolade (+ 9%).

De strategische partnerschapsovereenkomst (SPA) bracht een verdere versterking van de politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en Canada over een breed spectrum van onderwerpen, gaande van de aanpak van de klimaatverandering en innovatie tot ontwikkelingssamenwerking en consulaire bescherming. De EU en Canada kwamen overeen de bilaterale samenwerking te bevorderen inzake digitaal beleid met aandacht voor artificiële intelligentie, quantumcomputing en de bescherming van democratische waarden in een digitale wereld.

Op de top hebben de Europese Unie en Canada een overeenkomst voor een oceaanpartnerschap ondertekend. Goed bestuur van de oceanen is een kwestie van gedeelde zorg en verantwoordelijkheid en alleen internationale samenwerking kan garanderen dat de oceanen en hun rijkdommen en ecosystemen worden behouden en duurzaam worden gebruikt. In de overeenkomst staan duidelijke verbintenissen om de negatieve gevolgen van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, mariene verontreiniging en de klimaatverandering tegen te gaan. De overeenkomst zal ook bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de mariene en maritieme sector en de uitvoering van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Beide partijen toonden zich tevens verheugd over de afsluiting van de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen de EU en Canada inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens), in afwachting van de afronding van de overeenkomst. De partijen erkenden de belangrijke rol van deze overeenkomst voor meer veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

De leiders kwamen overeen overleg en coördinatie inzake kwesties van buitenlands beleid te bevorderen. De gezamenlijke verklaring geeft blijk van de voortdurende en robuuste samenwerking tussen de Europese Unie en Canada wat betreft onder meer Oekraïne, Iran, China, Syrië en Venezuela. De EU en Canada zullen hun praktische samenwerking uitbreiden ter ondersteuning van de democratie, gebaseerd op een nieuwe regeling die de deelname van Canada aan verkiezingswaarnemingsmissies van de EU zal faciliteren.

De top maakte de balans op van de succesvolle samenwerking tussen de EU en Canada in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU en verheugt zich over de Canadese betrokkenheid bij de civiele missies van de EU in Oekraïne (EUAM Ukraine), de Westelijke Jordaanoever (EUPOL COPPS), Mali (EUCAP Sahel Mali) en Irak (EUAM Iraq).

Meer informatie

Website van de 17e top EU-Canada

Gezamenlijke verklaring over de 17e top EU-Canada

Factsheet betrekkingen EU-Canada

Website van de delegatie van de Europese Unie in Canada

Website van de handelsbetrekkingen EU-Canada

IP/19/4269

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven