r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen Overleg Rechtspraak, Den Haag - verplaatst

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 26 september 2019 13:30 - 16:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

 • Reactie op een vraag van het lid Buitenweg, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 31 januari 2019, over het bestaan van een jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental rights

  Te behandelen:

  35078-2 Brief regering d.d. 6 februari 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingReactie op een vraag van het lid Buitenweg, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rechtspraak van 31 januari 2019, over het bestaan van een jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental rights

  35078-2 Reactie op een vraag van het lid Buitenweg, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rectspraak van 31 januari 2019, over het bestaan van een jaarlijks EU mechanisme ter versterking van democracy, rule of law and fundamental rights

 • Doorlichtingsonderzoek rechtspraak

  Te behandelen:

  29279-489 Brief regering d.d. 7 februari 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingDoorlichtingsonderzoek rechtspraak

  29279-489 Doorlichtingsonderzoek rechtspraak

  Bijlage

  Brief van de Raad voor de rechtspraak inzake doorlichting rechtspraak

  Doorlichting Financiën Rechtspraak

 • Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

  Te behandelen:

  29279-490 Brief regering d.d. 7 februari 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingBasisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

  29279-490 Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht

  Bijlage

  Quick scan Review basisplan

  Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht (reset digitalisering KEI)

 • Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken

  Te behandelen:

  35000-VI-102 Brief regering d.d. 18 april 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingAanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken

  35000-VI-102 Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quick scan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken

  Bijlage

  Forumkeuze

  Jaarverslag 2018

  Lijst van respondenten

 • Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief “Huizen van het recht”

  Te behandelen:

  29279-519 Brief regering d.d. 29 mei 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingErvaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief “Huizen van het recht”

  29279-519 Ervaringen met MER in Limburg alsmede reactie op SP-initiatief “Huizen van het recht”

 • Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 34235-10)

  Te behandelen:

  32735-177 Brief regering d.d. 11 januari 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidUitvoering motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 34235-10)

  2018D06651 Inbreng verslag van een schriftelijk over de uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 32735-177)

  32735-177 Uitvoering motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten (Kamerstuk 34235-10)

  32735-244 Brief regering d.d. 29 mei 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en VeiligheidBeantwoording vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten

  32735-244 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Van der Staaij over bevorderen van een betere toepassing van de waarborgfunctie van de mensenrechten

 • Onderzoek 'Naar een nabijheidsrechter'

  Te behandelen:

  29279-535 Brief regering d.d. 9 september 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingOnderzoek 'Naar een nabijheidsrechter'

  29279-535 Onderzoek 'Naar een nabijheidsrechter'

  Bijlage

  Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel

 • Opgaven voor een sterke rechtspraak

  Te behandelen:

  29279-537 Brief regering d.d. 17 september 2019 - S. Dekker, minister voor RechtsbeschermingOpgaven voor een sterke rechtspraak

  29279-537 Opgaven voor een sterke rechtspraak

  Bijlage

  Afschrift brief Raad voor de Rechtspraak

Bijlagen

 • Convocatie commissieactiviteit Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg over rechtspraak op 26 september 2019

1.

Algemeen overleg (AO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven