r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 september 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3E-2
organisatie EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

15.00 - 16.00 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 10 juli 2019 PV - PE640.605v01-00

 • 4. 
  Voorzitterschap van de Raad

FEMM/9/00593

 Presentatie door Thomas Blomqvist, Fins minister van Noordse Samenwerking en Gelijkheid

16.00 uur

 • 5. 
  Deskundigenforum van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

FEMM/9/00589

 Presentatie door Edit Bauer en Mikael Gustafsson

 • 6. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

FEMM/9/00501

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA - PE639.795v01-00

AM - PE640.658v01-00

AB - PE639.987v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

 Behandeling amendementen

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 30 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 1 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven