r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 4. 
  Vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

PECH/9/01211

***I 2019/0187(COD) COM(2019)0398 - C9-0110/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 5. 
  Voorbereiding van de Europese Unie op veranderingen in de EU-visserijsector bij brexit

PECH/9/01137

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 6. 
  TAC 2020: Vangstmogelijkheden voor visbestanden in de Oostzee en het bereiken van de maximale duurzame opbrengst

PECH/9/01260

 Presentatie door de Commissie en debat

 • 7. 
  Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) COM(2019)0377

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG

   

 Uiteenzetting door de Commissie

14.30 - 18.30 uur

 • 8. 
  Inleiding tot de werkzaamheden van Beleidsondersteunende afdeling voor structuur- en cohesiebeleid

PECH/9/01202

 Presentatie / Uiteenzetting

 • 9. 
  EU-visserijbeleid - jongste ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen

PECH/9/00625

 Presentatie van de studie georganiseerd door de beleidsondersteunende afdeling Structuur- en Cohesiebeleid

 • 10. 
  Benutting van het potentieel voor de ontwikkeling van EU-aquacultuur

PECH/9/01261

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

PECH/9/00829

2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] - C9-0080/2019

 

Bevoegd:

 

CONT -

(ECR)

 

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 12. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 2 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 3 oktober 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven