r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Vervoer en toerisme, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

9.00 - 10.00 uur (coördinatorenvergadering) en 10.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

9.00 - 10.00 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

zie afzonderlijke ontwerpagenda

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van "slots" op EU-luchthavens (Herschikking)

TRAN/9/01270

***I 2011/0391(COD) COM(2011)0827 - C7-0458/2011

 

Rapporteur:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 5. 
  Wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage

TRAN/9/01272

***I 2013/0072(COD) COM(2013)0130 - C7-0066/2013

 

Rapporteur:

 

Pablo Arias Echeverría (PPE)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 6. 
  Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking)

TRAN/9/01271

***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 - C7-0171/2013

 

Rapporteur:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 7. 
  Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

TRAN/9/01268

***I 2017/0113(COD) COM(2017)0282 - C8-0172/2017

 

Rapporteur:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 8. 
  Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen

TRAN/9/01267

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 - C8-0171/2017

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 9. 
  Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 - C8-0170/2017

 

Rapporteur:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 10. 
  Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 - C8-0167/2017

 

Rapporteur:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 11. 
  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 - C8-0169/2017

 

Rapporteur:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 12. 
  Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 - C8-0324/2017

 

Rapporteur:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 13. 
  Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten

TRAN/9/01269

***I 2017/0288(COD) COM(2017)0647 - C8-0396/2017

 

Rapporteur:

 

Roberts Zīle (ECR)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 14. 
  Gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten

TRAN/9/01266

***I 2017/0290(COD) COM(2017)0648 - C8-0391/2017

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 15. 
  Stroomlijnen van maatregelen met het oog op een snellere voltooiing van het trans-Europees vervoersnetwerk

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 - C8-0192/2018

 

Rapporteur:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 16. 
  Elektronische informatie over goederenvervoer

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 - C8-0191/2018

 

Rapporteur:

 

Andor Deli (PPE)

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 17. 
  Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

TRAN/9/01276

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 - C8-0408/2018

 

Bevoegd:

 

TRAN

   

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 18. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

TRAN/9/00550

2019/2028(BUD) 11734/2019 - C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

AM - PE640.014v01-00

AB - PE640.617v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

 • 19. 
  "Europees toerisme - recentste ontwikkelingen en uitdagingen voor de toekomst" - presentatie van de studie door de beleidsondersteunende afdeling
 • 20. 
  Presentatie door de Europese Rekenkamer van het Speciaal verslag "De EU-regelgeving voor de modernisering van het luchtverkeersbeheer heeft een toegevoegde waarde — maar de financiering was grotendeels overbodig"

14.30 - 17.00 uur

 • 21. 
  Gedachtewisseling met de Europese coördinatoren van de TEN-V-corridors:
 • 22. 
  Anne Elisabet Jensen, Oostzee-Adriatische Zee
 • 23. 
  Pawel Wojciechowski, Rijn-Alpen
 • 24. 
  Iveta Radičová, Middellandse Zeegebied
 • 25. 
  Pat Cox, Scandinavië-Middellandse Zeegebied
 • 26. 
  Presentatie van de luchtvervoersovereenkomsten door de Commissie (DG MOVE)
 • 27. 
  Rondvraag
 • 28. 
  Volgende vergaderingen

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

* * *

17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 29. 
  Coördinatorenvergadering

zie afzonderlijke ontwerpagenda


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven