r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 24 september 2019 09:00 - 18:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

9.00 - 11.00 uur (coördinatorenvergadering) en 11.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

9.00 - 11.00 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

11.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 3 september 2019 PV - PE641.073v01-00

*** Stemming ***

 • 4. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: John Howarth (S&D)

 • 5. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 6. 
  Begroting 2019: Overige afdelingen

Rapporteur: José Manuel Fernandes (PPE)

 • 7. 
  Ombudsman: 5/2019
 • 8. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 9. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)

 • 10. 
  Eventuele verzoeken

*** Einde stemming ***

 • 11. 
  Presentatie van brexit-noodplan

BUDG/9/01242

* * *

15.00 - 18.00 uur

 • 12. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

BUDG/9/00540

2019/2028(BUD)

 

Corapporteurs:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT - PE639.763v02-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE)

 

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Gedachtewisseling over begrotingsamendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 8 oktober 2019, 14.00 uur

 • 13. 
  Gedachtewisseling over het gebouwenbeleid van de Instellingen: Europese Commissie

BUDG/9/01243

 • 14. 
  Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en Eigen Middelen

BUDG/9/01252

 Gedachtewisseling

------

 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

30 september - 3 oktober 2019


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven