r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 24 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 2-3 september 2019 PV - PE641.084v02-00

 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 5. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 6. 
  Gedachtewisseling met Eurofer en European Aluminium over de huidige situatie van de Europese staal- en aluminiumsector

*** Stemming *** om 10.00 uur

 • 7. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

INTA/9/00543

2019/2028(BUD) 11734/2019 - C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Bernd Lange (S&D)

AL - PE639.813v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

 • 8. 
  Handelsbetrekkingen EU-Afrika

15.00 - 18.30 uur

 • 9. 
  De EU-strategie tegen ontbossing: de handelsdimensie
 • 11. 
  Nieuwe ontwikkelingen in onderzoek naar handel in diensten en overheidsopdrachten
 • 12. 
  Uiteenzetting door de Commissie
 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 2-3 oktober 2019 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven