r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement stelt grootte en samenstelling delegaties vast

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 18 juli 2019.

Het Parlement heeft tijdens de negende zittingsperiode 44 parlementaire delegaties die de betrekkingen met parlementariërs in andere landen, regio's en organisaties onderhouden.

EP-leden hebben op woensdagmiddag over de samenstelling van de delegaties gestemd. Ze keurden het voorstel van de Conferentie van voorzitters van het Parlement (EP-voorzitter en de fractievoorzitters) goed in een stemming bij handopsteken. De leden van de delegaties werden om 19.00 uur bekendgemaakt.

De lijst met 44 delegaties - hetzelfde aantal als in de vorige zittingsperiode - en EP-leden per delegatie vindt u hier.

Achtergrond

Delegaties van het Europees Parlement zijn officiële groepen van Europarlementariërs die de betrekkingen met de parlementen van niet-EU-landen, regio's of organisaties onderhouden om de kernwaarden van de EU te bevorderen: vrijheid, democratie, respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat.

Op basis van een voorstel van de Conferentie van voorzitters (EP-voorzitter en fractieleiders) stemmen de EP-leden over de bevoegdheidsverdeling en de omvang van de delegaties. Politieke fracties en niet-ingeschreven leden bepalen de nominaties. De samenstelling van de delegaties is een afspiegeling van het algemene politieke, geografische en gender evenwicht in het Parlement. Iedere Europarlementariër is lid van een delegatie; sommige zijn lid van meer dan een delegatie.

Constituerende vergadering

De Voorzitters en Vice-voorzitters van de delegaties worden gekozen tijdens de constituerende vergaderingen van de delegaties, die naar verwachting in september 2019 zullen plaatsvinden.


Terug naar boven