r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid/EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

17.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

  • 1. 
    "Realisatie van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling" - De eerste gezamenlijke evaluatie van de voortgang door de EU in het kader van het politiek forum op hoog niveau van de VN van juli 2019 en de voorbereiding van de VN-top inzake duurzame ontwikkeling van september 2019

ENVI/9/00717

 Gedachtewisseling met Neven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

3.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven