r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitnodiging werkbezoek aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 juli 2019 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal locatie onbekend
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het werkbezoek doorgang zal vinden op maandag 26 augustus 2019.

Hiervoor hebben zich opgegeven de leden en fractiemedewerkers van de fracties van de VVD, CDA, GL en 50Plus.

Met vriendelijke groet,

Patricia Tielens-Tripels

Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels

Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Tielens - Tripels, (Patricia)

Verzonden: woensdag 17 juli 2019 10:35

Aan: GC-Commissie-J&V

Onderwerp: J&V: E-mailprocedure: Uitnodiging VKC-leden werkbezoek Ter Apel 26 augustus 2019

Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid nodigt u uit een werkbezoek te brengen aan de Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie (GVL) in Ter Apel op maandag 26 augustus 2019. (zie bijgaande brief)

Per lid mag ook één medewerker deelnemen aan het werkbezoek.

In verband met de organisatie daarvan wordt u verzocht uiterlijk woensdag 24 juli 209 te 12.00 uur aan te geven of u en uw medewerker daaraan willen deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Patricia Tielens-Tripels

Wnd-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen


Inhoud

1.

Commissievergaderingen Tweede Kamer

2.

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

3.

Meer over...

Terug naar boven