r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 september 2019 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

9.00 - 9.15 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

FEMM/9/00501

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA - PE639.795v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Goedkeuring begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

9.15 - 10.00 uur

 • 4. 
  Bezoek van Tiina Astola, directeur-generaal Justitie en Consumentenzaken

FEMM/9/01095

 Gedachtewisseling over de stand van zaken betreffende de belangrijkste lopende FEMM-dossiers

10.00 - 11.00 uur

 • 5. 
  Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

FEMM/9/00588

 Gedachtewisseling met Carlien Scheele, voorgedragen kandidaat voor de post van directeur van het Europees Instituut voor gendergelijkheid

11.00 - 11.30 uur

 • 6. 
  Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle afdelingen

FEMM/9/00501

2019/2028(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA - PE639.795v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 23 september 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 24 september 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

11.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven