r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 september 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

9.00 - 11.00 uur

 • 4. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Finse voorzitterschap van de Raad

LIBE/9/01071

 Uiteenzetting door Anna-Maja Henriksson, minister van Justitie, en Maria Ohisalo, minister van Binnenlandse Zaken

11.00 - 12.15 uur

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) - Europol

 • 5. 
  Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/01072

 Presentatie van de taken en activiteiten van Europol door Catherine De Bolle, uitvoerend directeur

 Presentatie van het netwerk van JBZ-agentschappen

 Presentatie van het verslag over de stand van zaken en de tendensen in verband met het terrorisme in Europa (TE-SAT) 2019

12.15 - 12.30 uur

 • 6. 
  Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

LIBE/9/00461

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR - PE638.778v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Behandeling ontwerpadvies

 Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)

* * *

14.30 - 15.30 uur

Met gesloten deuren - leden van LIBE worden verzocht deel te nemen aan de CONT-vergadering

in zaal Altiero Spinelli (ASP) 1G-3

 • 8. 
  Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) - Hoorzitting met Nina Gregori, uitvoerend directeur van het EASO

LIBE/9/01073

* * *

15.30 - 16.15 uur

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) - Eurojust, EWDD en Cepol

 • 9. 
  Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

LIBE/9/01074

 Presentatie van de taken en activiteiten van Eurojust door Ladislav Hamran, voorzitter

16.15 - 17.00 uur

 • 10. 
  Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

LIBE/9/01077

 Presentatie van de taken en activiteiten van het EWDD door Alexis Goosdeel, directeur

 Presentatie van het Europees drugsrapport 2019

 Presentatie van het algemeen activiteitenverslag 2018

 Presentatie van de evaluatie van het EWDD 2018

17.00 - 17.45 uur

 • 11. 
  Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/01078

 Presentatie van de taken en activiteiten van Cepol door Detlef Schröder, uitvoerend directeur

 Presentatie van de evaluatie van de behoefte aan strategische opleidingen (Strategic Training Needs Assessment - STNA) van de EU (EU-STNA)

 Presentatie van de strategische prioriteit "Cybercriminaliteit en digitale competentie van de rechtshandhavingsinstanties"

 Presentatie van het geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2018

 Presentatie van het enig programmeringsdocument 2019

17.45 - 18.15 uur

 • 12. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië

LIBE/9/00655

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET, JURI

 Presentatie van de overeenkomst door de Commissie

18.15 - 18.30 uur

 • 14. 
  Verkiezing van de derde ondervoorzitter

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven